Hur berättar man om sin verksamhet i en tid där informationsmängden ökar samtidigt som tålamodet hos mottagarna tycks bli allt kortare? Företaget Byggfakta har som affärsidé att erbjuda lönsam information om byggbranchen och har sedan 1936 etablerat kontakter mellan köpare och säljare av produkter och tjänster på svensk byggmarknad. Men hur berättar man just det på ett snabbt och pedagogiskt sätt? Och hur skapar man intresse hos mottagaren?

Byggfakta gav Erik & Martin Designbyrå i uppdrag att ta fram en film som på en minut förklarar Byggfaktas verksamhet. Man ville att filmen skulle kunna användas på den egna hemsidan och i andra digitala kanaler och den skulle fungera som en kort presentation för potentiella kunder, intressenter och samarbetspartners. Lösningen blev en animerad film byggd på tydliga bilder och symboler, tillsammans med en speakerröst som berättar om verksamheten ur kundens perspektiv: vad Byggfakta kan göra för mig.

Min roll i projektet blev att förstå och sammanfatta Byggfaktas verksamhet på ett enkelt sätt och utifrån det skriva ett manus för speakern. Resultatet? Kolla själv! Förhoppningsvis lär du dig mer om Byggfakta, på bara en minut.

Arbetsgrupp
Grafik, idé och produktion: Erik & Martin Designbyrå
Speakermanus: Cecilia Klang
Musik: Big Score Audio