Att arbeta med forskning och utveckling är komplicerat. Inte minst för att det handlar om att tänka nytt, gräva djupt och försöka se saker som andra inte sett. Svårigheten ligger också i att berätta för andra om just detta; att få människor som inte är i den egna sfären eller branschen att förstå vad man faktiskt gör.

På uppdrag av Vattenfall Research and Development har jag, tillsammans med filmproduktionsbolaget Vidéa tagit fram en film som med breda penseldrag berättar om det fantastiska arbete som görs på just deras avdelning.    I filmen har vi försökt visa och berätta vad Vattenfalls tekniker, hantverkare, ingenjörer och forskare gör – och varför man gör det – utan att krångla till det.

Arbetsgrupp
Filmproduktion: Vidéa
Manus/speakertext: Cecilia Klang