Så var det dags för ännu ett nummer av Bygd – Länsförsäkringar Gävleborgs kundmagasin fullmatat med reportage från hela vårt län. I det här numret får vi bland annat följa med på en tidsresa i Alfta, vi spelar livsviktig fotboll med Sandarne SIF och vinkar av Zinita som tackar för sig efter 42 år i tjänst.

Reportagen som jag skrivit är:

– Hjärtsäkert Zon i Hudiksvalls skärgård
– Jag har något att berätta
– Mer än saker och ting
– Fem frågor om reseförsäkring
– Tack för mig!

Förutom att skriva texter har min roll också varit att, tillsammans med arbetsgruppen, planera och strukturera det redaktionella innehållet utifrån målgrupp och budskap.

Vill du läsa Bygd #3 kan du göra det här!

Arbetsgrupp
Grafisk form och produktion: Erik & Martin Designbyrå
Text: Cecilia Klang, Lena Nyblad Liljedahl, Ola Liljedahl, Frans-Åke Öberg
Foto: Peter Cederling, Ulf Berglund, Stefan Estassy, Britt Mattson, Per Trané, Maria Lind, Elin Jonsson, Jonas Linngård, Andreas Skånfors, Lisa Björner, Yoorim Soh
Illustration: Emma Harrysson
Ansvarig utgivare: Lena Bogren, Länsförsäkringar Gävleborg